โปรโมทเว็บไทย โฆษณาฟรี รับโปรโมทเว็บไซต์
โปรโมทเว็บ, รับทำseoราคาถูก

อุปกรณ์ออกบูธ

โปรโมทเว็บ รับประกันติด google หน้า 1 รับทำ SEO ราคาถูก ไนโตรเจนเหลว ฟรุกโต โอลิโกแซคคาไรด์ รับติดแบนเนอร์ รับติดแบนเนอร์ รับรีโนเวท

รับทำseoราคาถูก, รับดันอันดับเว็บ, รับโปรโมทเว็บราคาถูก รับติดแบนเนอร์ รับติดแบนเนอร์ รับจ้างโพสต์เว็บ รับโพสเว็บ โปรโมทเว็บ โฆษณาสินค้า ราคาถูก รับติดแบนเนอร์ รับติดตั้งตาข่ายกันนก

รับทำseoราคาถูก, รับโปรโมทเว็บไซต์, รับดันอันดับเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์ราคาถูก, รับประกันติดgoogle

รับทำSEOราคาถูก รับโปรโมทเว็บราคาถูก รับโพสเว็บราคาถูก รับจ้างโฆษณาสินค้าราคาถูก

GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE

GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR

เรียน gre ที่ไหนดี
ติว gre ที่ไหนดี   แนวข้อสอบ gre
ตัวอย่างข้อสอบ gre  ข้อสอบ gre พร้อมเฉลย
gre สอบอะไรบ้าง  สอบ GRE ที่ไหน
ติวสอบ GRE ที่ไหน


GRE คืออะไร มีกี่พาร์ท ข้อสอบ GRE ยากไหม ดูเพิ่มเติม ยูทูป ได้เลยค่ะ

https://www.youtube.com/watch?v=BKKahmbXxic

https://www.youtube.com/watch?v=uGPdlu4k_4s

https://www.youtube.com/watch?v=WAHlTjTCNKE

GRE หรือ Graduate Record Examination เป็นข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญาทั่วไป สําหรับผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในประเทศ สหรัฐอเมริกา ยกเว้น Business School ที่ต้องสอบ GMAT (Graduate Management Admission Test) และ Law School ที่ต้องสอบ LSAT (Law School Admissions Test) ข้อสอบ GRE จะเป็นแบบปรนัย ประกอบด้วยกันสามส่วนคือ Quantitative, Analytical และ Verbal โดยจะมีอีก ส่วนหนึ่งที่สอบแยกต่างหากคือ การเขียน essay ที่เรียกว่า Writing Assessment. ปัจจุบัน ในประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการสอบมาเป็นแบบ Computer Adaptive Test (CAT) ซึ่งสามารถสมัครสอบได้กว่า 20 วัน ในแต่ละเดือนและสามารถรู้ผลสอบได้อย่างรวดเร็ว

การสอบ GRE มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ การสอบทั่วไป (General Test ) และการสอบเฉพาะวิชาสาขา (Subject Test) ในวิชาต่างๆ 16 สาขา การสอบทั่ว ไป (General Test ) เป็นการสอบเพื่อวัดทักษะของผู้สอบในรูปของคะแนนของความสามารถทางภาษา คํานวณและความสามรถในเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ เวลาการสอบทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 30 นาที

ลักษณะของข้อสอบ Quantitative Section (Mathematic)

มี 28 คําถาม ใช้เวลา 45 นาที
Verbal Section (Sentence Completion, Antonym, Reading Comprehension)
มี 30 คําถาม ใช้เวลา 30 นาที
Analytical Reasoning (Logic Games and Logical Reasoning)
มี 35 คําถาม ใช้เวลา 60 นาที


GRE คืออะไร, ติวสอบ GRE เพื่ออะไร

ติวสอบ GRE เพื่อทำข้อสอบ สำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate schools) มีชื่อเต็ม ๆ ว่า Graduate Record Examination ข้อสอบจะทดสอบ ( Test Content ) ดังนี้ Analytical Writing, Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง 45 นาที คะแนนสอบแต่ละพาร์ทอยู่ระหว่าง 130 – 170 คะแนน ยกเว้นพาร์ทการเขียนจะมีคะแนนตั้งแต่ 0-6 คะแนน ซึ่งคะแนนสอบมีอายุ 5 ปี นอกจากนี้ GRE ยังมีสอบวิชาเฉพาะ หรือ GRE Subject Test ด้วย ซึ่งจะมีรายวิชาให้เลือกสอบ ได้แก่ Biochemistry , Cell and Molecular Biology, Biology, Chemistry, Computer Science, Literature English, Mathematics, Physics และ Psychology โดยแต่ละวิชาจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 200 – 990 คะแนน


GRE มีกี่ข้อ ข้อสอบออกอะไรบ้าง ยากไหม

การสอบ GRE (อ่านว่า จี อาร์ อี) หรือ GRE General Test เป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Test) ซึ่งข้อสอบจะประกอบไปด้วยเนื้อหา ( Test Content )ดังนี้

    พาร์ท Analytical Writing การเขียนเชิงวิเคราะห์ ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเขียนวิจารณ์บทความ ใช้เวลา 30 นาที และการเขียนแสดงความคิดเห็น ใช้เวลา 30 นาที
    พาร์ท Verbal Reasoning เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถในด้านการวิเคราะห์,การประเมินบทความ และความสามารถในการหาข้อสรุป, วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของประโยค เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำและความคิด ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อใช้เวลาส่วนละ 30 นาที
    พาร์ท Quantitative Reasoning เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์, การแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ และการวิเคราะห์เหตุผล จะมีจำนวนคำถามเท่าๆกันระหว่าง เลขคณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อ ใช้เวลาส่วนละ 30 นาที
    พาร์ท Unscored¹ และ Research² เป็นส่วนหนึ่งของการสอบที่ไม่มีการคิดคะแนน แต่ผู้สอบ ( GRE Test Takers )ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำข้อสอบส่วนนี้ด้วยEssay Questions (Writing Assessment)

GRE ได้นําการสอบแบบ Writing Assessment มาใช้เมื่อเดือนตุลาคม 1999 การสอบนี้จะสอบในวันที่ต่างจากการสอบอื่นๆ ในแต่ละคณะจะมีการสอบ ข้อเขียนที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องเลือกว่าจะสอบเพื่อนําไปใช้เรียนต่อในสาขาวิชาใด เพื่อจะได้หาข้อสอบให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ ในการสอบแบบนี้จะมีอยู่สองคําถาม โดยบทความแรก จะให้เราออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ซึ่งใช้เวลา 45 นาที ส่วนที่สองนั้นจะให้เราวิเคราะห์ความ เป็นเหตุและผลในข้อเขียนที่อ่าน ใช้เวลา 30 นาที

การสอบเฉพาะสาขาวิชา (Subject Test)
เป็นการสอบเกี่ยวกับวิชาหลักในสาขาที่นักศึกษาต้องการเข้าศึกษา ซึ่งจะมีทั้งหมด 16 วิชา ผู้สอบต้องตรวจสอบจากเอกสารของสถาบันว่าต้องการผล คะแนนการสอบ Subject Test หรือไม่ ถ้าไม่ได้ระบุไว้จะหมายถึงการสอบเฉพาะ General Test รายงานผลการสอบ GRE จะเป็นการรายงานผล คะแนนสําหรับ 3 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะพิจารณาเฉพาะผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด แต่บางแห่งอาจจะพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 ครั้ง ใน ขณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษาจากผลที่ได้แต่ละครั้ง การคิดคะแนน GRE จะไม่มีคะแนนติดลบเหมือน GMAT มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะพิจารณาคะแนนในส่วนของ Verbal และ Quantitative ผลสอบ GRE สามารถใช้ได้ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละ สถาบัน อัตราค่าสมัครสอบปัจจุบันเท่ากับ US$ 170 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากwww.gre.org

เรียน GRE เพื่อเป็นการทดสอบ วัดทักษะ 4 ด้านด้วยกันคือ
1. ความอดทนและความตั้งใจจดจ่อ เพราะการทําข้อสอบใช้เวลาทั้งหมดสามชั่วโมง ฉะนั้นอาจทําให้เกิดความเหนื่อยล้าทั้งทางกายและจิตใจ ฉะนั้นผู้เข้า สอบควรเตรียมตัวให้พร้อม
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ คณิตศาสตร์ ความสามารถในการหาข้อสรุป ทั้งด้วยวิธีอุปมานนั่นคือ หาข้อสรุปจากข้อมูลทั่วไปที่มีให้ และวิธี อนุมานนั่นคือหาข้อสรุปด้วยการคาดคะเน จากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว ในการสอบนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นําเครื่องคิดเลขเข้าไปในห้องสอบ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องฝึกซ้อมทักษะในการคานวณให้รวดเร็วและแม่นยํา
3. ทักษะในการสอบ วัดความสามารถในการคาดคะเน ใช้เวลาในการตัดสินใจไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและสามารถตัดสินใจภายใต้ความกดดัน
4. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

GRE Test Day ตารางสอบมีวันไหนบ้าง

การสอบ GRE มี 2 แบบ ได้แก่ การสอบที่บ้าน (Test at Home) และ การสอบที่ศูนย์สอบ (Test at Test Center) ดังนั้น ความถี่ของตารางสอบ GRE ของทั้งสองแบบนี้จะไม่เหมือนกัน โดยหากเป็นการสอบที่บ้านจะมีระบบที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา สามารถสมัครสอบได้ทุกวัน ( Test Day ) ส่วนหากเป็นการสอบที่ศูนย์สอบ ตารางสอบ GRE จะมีเปิดให้สมัครได้ทุกสัปดาห์ โดยจะมีความถี่สัปดาห์ละ 2-3 วัน ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถเข้าไปอัพเดตรอบสอบและสมัครสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ ETS โดยตรง

การคิดคะแนนของ GRE
ผู้เข้าสอบจะได้รับผลคะแนนสําหรับ GRE (CAT) อยู่ 3 ประเภท คือ
• Quantitative (คําถามคณิตศาสตร์) ระดับคะแนน อยู่ในช่วง 200 ถึง 800
• Verbal (การอ่านจับใจความ ค่าตรงข้าม และการเติมคําในช่องว่าง) ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 ถึง 800
• Analytical (คําถามพวกโลจิกและการให้เหตุผลโต้แย้ง) ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 ถึง 800

นอกเหนือจากนี้ ในส่วนของ Writing Assessment จะมีการประเมินผลอยู่ในระดับ 0 ถึง 6 คะแนนส่วนนี้ไม่ค่อยมีความสําคัญมากนักเมื่อเทียบกับสาม ส่วนแรก และมีมหาวิทยาลัยบางแห่งเท่านั้นที่ต้องการผล Writing Assessment ผลสอบนี้จะมีการให้เกรดโดยการคิดแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ ยกตัวอย่างเช่น คะแนน รวม 630 ตรงกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 หมายความว่ามีผู้เข้สอบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ได้คะแนนต่ํากว่าหรือเท่ากับ 630

ความสําคัญของคะแนน GRE
คะแนน GRE จะเป็นตัวชี้ว่าเราสามารถสมัครเข้าสาขาอะไรและมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกําหนดคะแนนไว้แตกต่างกัน โดยจะกําหนดคะแนน าสุดที่ควรจะได้เอาไว้ โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีการแข่งขันสูง ก็จะตั้งคะแนน GRE ไว้ค่อนข้างสูง ทั่วไปแล้ว Graduate School ต้องการคะแนนที่อยู่ในช่วง 600 ถึง 2400 ซึ่งเป็นคะแนนรวมของทั้งสามส่วน แต่บางแห่งก็ต้องการเพียงสองส่วนเท่านั้น ซึ่งคะแนนรวมก็จะอยู่ในช่วง 400 ถึง 1,600 สําหรับ Technical grad program จะต้องการคะแนนในส่วน Quanitative ค่อนข้างสูง ส่วนด้านจิตวิทยานั้น จะเน้นไปในด้าน Anaytical ดังตัวอย่างในตารางข้างล่าง

สําหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้เรียนระดับปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา และสมัครเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นในอเมริกา ควรจะให้ความสําคัญกับคะแนน GRE ค่อนข้างมากเพราะว่าการตัดสินว่าจะได้เข้าเรียนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับส่วนนี้ค่อนข้างมาก และอาจจะมีการเรียกดูผลในส่วน Verbal ถ้าหากไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด

GRE มีศูนย์สอบหรือสนามสอบที่ไหนบ้าง

ศูนย์สอบ GRE ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ สถานที่สอบ เช่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ Paradigm Language Institute แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถอัพเดตรอบสอบที่ว่างและสถานที่สอบผ่านเว็บไซต์ของ ETS ได้เช่นเดียวกัน โดยระบบมักจะขึ้นสนามสอบที่ใกล้กับตำแหน่งที่เราอยู่ที่สุดมาให้

 
GRE ค่าสอบเท่าไหร่

ค่าสอบ GRE คือ $205 ซึ่งเป็นราคาค่าสอบที่เท่ากันทั่วโลก ยกเว้นประเทศจีนและอินเดีย ที่ค่าสอบ GRE จะต่างออกไป โดยค่าสอบในประเทศจีน คือ $231.30 ส่วนค่าสอบในประเทศอินเดีย คือ $213 ดังนั้น สำหรับใครที่จำเป็นต้องใช้คะแนนในการยื่นสมัครเรียนทั้งในและต่างประทศ แต่ยังไม่เคยสอบมาก่อน หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรนานาชาติมาก่อน การติวสอบ GRE จะสำคัญมาก เพื่อไม่ให้เราต้องจ่ายค่าสอบเพื่อสอบใหม่หลาย ๆ รอบนั่นเอง

GRE คะแนนสอบออกเมื่อไหร่

หลังจากสอบ GRE เสร็จแล้ว เราสามารถดูผลคะแนนได้ทันทีหลังสอบเสร็จ แต่จะเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะดูได้เฉพาะพาร์ท Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning เท่านั้น ส่วนคะแนนพาร์ท Analytical Writing ยังไม่สามารถดูได้ทันที ทั้งนี้ เราสามารถเชคคะแนนสอบอย่างเป็นทางการได้ผ่านเว็บไซต์ของ EST โดยให้ Log in เข้าสู่ระบบที่เราเคยสมัครสอบ ซึ่งจะดูคะแนนนี้ได้ในช่วง 10-15 วันหลังสอบ โดยจะมีอีเมลแจ้งด้วยว่าเราสามารถดูผลคะแนนได้แล้ว

GRE สำหรับยื่นสมัครเรียน ควรได้เท่าไหร่

คะแนนสอบ GRE จะอยู่ระหว่าง 130 – 170 คะแนน ซึ่งไม่มีเกณฑ์ตกหรือผ่าน แต่จะขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรที่เราสนใจสมัครเรียนต้องการคะแนนเท่าไหร่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมักกำหนดคะแนน GRE ไว้ไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 150 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเราสามารถตรวจสอบเกณฑ์คะแนนสำหรับยื่นจากเว็บไซต์ของคณะที่เราสนใจโดยตรงได้

TAGS:: เรียน gre ที่ไหนดี, ติว gre ที่ไหนดี,
แนวข้อสอบ gre, ตัวอย่างข้อสอบ gre,
ข้อสอบ gre พร้อมเฉลย, gre สอบอะไรบ้าง
สอบ GRE ที่ไหน, ติวสอบ GRE ที่ไหน
GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR
เรียน GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR,  ติวสอบ GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR
,
สอบ GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR


Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2023, 09:41:06 PM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2023, 12:18:42 PM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2023, 11:06:59 AM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2023, 11:52:10 AM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2023, 12:50:34 PM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2023, 05:40:08 PM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2023, 09:55:34 AM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2023, 10:47:34 AM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2023, 12:09:57 PM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2023, 09:18:27 AM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2023, 01:25:33 PM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2023, 09:24:18 AM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2023, 01:24:02 PM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

Re: GRE ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR, ติว GRE เรียน GRE ติวสอบ GRE สอบ GRE
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2023, 12:56:20 PM »
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้

 

รับทำseoราคาถูก, รับโปรโมทเว็บไซต์, รับดันอันดับเว็บไซต์, รับทำเว็บไซต์, ออกแบบเว็บไซต์ราคาถูก, รับประกันติดgoogle